30 Nisan 2013 Salı
اینجا روز جهانی کودک تعطیل رسمی هست و از یک هفته قبل تو مدارس و مهدها جشن می گیرن و از کشورهای زیادی گروهایی از بچه ها دعوت می شن که رقصها و نمایشهای مربوط به کشورشون رو اجرا می کنند. امسال این مراسم تو شهر ازمیر بود باهم رفتیم به محل جشنها نزدیک شهر بازی بود خیلی شلوغ بود من هیچ حدس نمی زدم تو ازمیر اینهمه بچه وجود داشته باشه .
این گربه ها رو تو مسیر دیدیم رنگ خاصی داشت که رضا ازش عکس گرفت این گربه پایینی هم  پاش صدمه دیده بود و می لنگید اونهم اومد تا تو عکس باشه

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder